Ev Yangın Algılama Sistemleri

Yangın nedeniyle ölümlerin en çok konut yangınlarında olduğu ve bu ölümlü yangınların çoğunlukla gece çıktığı görülmektedir. Bu nedenle konutlarda doğru ve hızlı algılama, yeterli düzeyde sesli uyarı ve hızlı müdahale gereklidir. Konutlar için özel olarak üretilen ve tasarlanan yangın algılama sistemleri konut içindeki herhangi bir yangın başlangıcında acil müdahale imkanı verir. Avrupa ülkelerinde de yangın alarm cihazları kullanımı son yıllarda zorunlu hale getirilmiş ve oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. MEKAN GÜVENLİK olarak, Avrupa ve Amerika normlarına uygun ürünler ile uluslararası ve yerel standartlar (TSE) doğrultusunda uzman ekibimiz ile yangın algılama uygulamalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

İşyeri Yangın Algılama Sistemleri

Yangın algılama sistemleri işyerinde çıkabilecek yangınları daha başlangıç aşamasında tespit etmek, binada yaşayanları bu durumdan haberdar etmek, gerekli güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber vermek amacıyla kurulan hem can hem de mal korumaya yönelik sistemlerdir. Bütün güvenlik sistemleri önemli olmasına rağmen yangının işyerine ve çalışanlara verebileceği zararlar düşünüldüğünde yangın algılamanın gerekliliği daha net anlaşılabilir MEKAN GÜVENLİK olarak yangın algılama sistemlerimiz, yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır. Profesyonel yetişmiş uzman ekibimiz tarafından uygulaması yapılmaktadır.

Fabrika Yangın Algılama Sistemleri

Günümüz dünyasında fabrikalar için entegre yangın algılama sistem çözümleri zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Bir fabrikanın varlıklarını, çalışanlarını koruması bir işletme için hayati önen taşımaktadır. Kurulacak yangın algılama sistemleri yangını çıkma aşamasında algılayarak işletmenizdeki can ve mal güvenliğini sağlar. Fabrikalardaki yangın algılama sistemlerini gelişen teknolojileri takip ederek ve öncelik vererek planlıyoruz. Güçlü kolay kullanılan uçtan uca yangın algılama çözümleri sunuyoruz ve tüm sistemlerin bir biri ile bağlantılı çalışır bir proje yapıyoruz.

Kültür Merkezi Yangın Algılama Sistemleri

Kültür merkezleri kültürel etkinliklerin yapıldığı yoğun kalabalığın olduğu yerlerden biridir. Merkez içindeki mekanların çokluğu ve büyüklükleri nedeniyle entegre bir yangın algılama sisteminin olması gerekmektedir. Can ve mal güvenliğin sağlanması buraya gelen misafirler için çok büyük önem arz etmektedir. Kültür merkezinin yapısı çok iyi incelenip bu yapıya uygun profesyonel bir sistemin kurulması gerekmektedir. Bu konuda tecrübeleriyle hak ettiği yere gelmiş olan firmamız yetişmiş uzman kadrosuyla birlikte kültür merkezlerinin yangın algılama sistemini projelendirip uygulamaya sokmaktadır.

Tiyatro Salonu Yangın Algılama Sistemleri

Yangın algılama sistemleri, yangınla mücadelenin en önemli aşamasıdır. Yangın algılama ve erken uyarı sistemleri, yangının etkin bir şekilde kontrol altına alınması gereken ilk dakikalarında, tehlikenin algılanmasını sağlayıp, ilk müdahale aşamasını en kısa süreye indirerek, olası can ve mal kayıplarını engellemek amacı ile kurulan sistemlerdir. Tiyatro salonları gibi kapalı ve kalabalık bir mekanda ortaya çıkabilecek yangın çok büyük facialara yol açabilir. Yüzlerce insanın eğlenmek için kısa bir zaman dilimi için bir araya geldiği tiyatro salonlarında güvenliğin erken yangın algılama sitemleriyle zorunlu olarak sağlanması gerekir. MEKAN GÜVENLİK, tiyatro salonlarındaki yangın algılama sitemlerini uzman ve yetişmiş ekibiyle birlikte projelendirip, uygulamasını yapmaktadır.

Sinema Yangın Algılama Sistemleri

Sinema salonları, insanların kısa bir zaman dilimi için film izleyip hoşça vakit geçirmek için bir araya geldiği eğlence mekanlarıdır. Bu tip binaların en büyük sorunlarından biri acil durumlarda çok sayıda insanın tahliye edilecek olmasıdır. Bu durumlarda binaya özgü birden fazla tahliye stratejileri belirlemek zorunda kalınabilir. Sinema salonlarının yangın algılama sistemleri mekanın ihtiyacına göre projelendirilip en yüksek güvenlik seviyesi hesaba katılarak kurulmalıdır MEKAN GÜVENLİK, sinema salonlarındaki yangın algılama sitemlerini uzman ve yetişmiş ekibiyle birlikte projelendirip, uygulamasını yapmaktadır.

Eğlence Mekanları Yangın Algılama Sistemleri

Eğlence merkezlerinin kalabalıklığı, can ve mal güvenliğinin koruması olasılığını önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu durum eğlence mekanlarında yangın güvenliğini en üst seviyede sağlamayı gerektirmektedir. Müşterilerin ve çalışanların, çıkabilecek yangına erken müdahele ile olası bir facianın önüne geçilebilmesi mümkündür. Eğlence yerlerindeki yoğunluk nedeniyle mekanda kurulucak yangın algılama sisteminin profesyonel ekipmanlarla kurulması gerekir. Firmamız yangın algılama sistemleri konusunda size en profesyonel çözümleri sunmaktadır.

Otel Yangın Algılama Sistemleri

Turistik tesis veya otele, can ve mal güvenliğinin zaafiyetinden daha çok hiçbir şey zarar veremez. Etkinlikler ve konaklama yerleri yerel çevrenin bir parçası olup, yüksek standartta iyi müşteri hizmeti veren tesislerin “en güvenli iş yeri olma eğilimi” herkesçe malumdur. Yetersiz müşteri emniyeti sağlayan turizm işletmeleri ise “konuklarının iyiliğinin umurlarında olmadığı” mesajını gönderirler. Oteldeki her yaşam alanı gibi, özellikle insanların otelde uyuduğu alanlarda yangın erken algılama sistemi yüksek öneme sahiptir. MEKAN GÜVENLİK olarak, oteller gibi, güvenlik ve estetiğin bir arada bulunması gereken uygulamalarda oteller ve turizm işletmeleri için anahtar teslim yangın algılama sistemleri tesis etmekteyiz.

Spor Salonu Yangın Algılama Sistemleri

Spor salonlarını bütün güvenlik sistemleri önemli olmasına rağmen yangının salondaki kalabalığa verebileceği zararlar düşünüldüğünde yangın algılamanın gerekliliği daha net anlaşılabilir. Bunun için yangın algılama sistemleri, yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır. Günümüzdeki teknolojik yapılaşmada spor salonu gibi insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yangın algılama sistemleri ile diğer güvenlik ve kontrol sistemleri arasında entegrasyon ihtiyacı ve seviyesi her geçen gün artmaktadır. Firma olarak spor salonlarındaki yangın algılama sistemlerindeki tecrübemiz ve deneyimlerimizle mekana en uygun sistemi projelendirip uyguluyoruz.

Alışveriş Merkezi Yangın Algılama Sistemleri

Alışveriş merkezlerindeki yoğunluk ve içindeki mağazalar yangın algılama sistemlerini kullanılmasında önemli bir faktör oluşturmaktadır. AVM’ye gelen müşterilerin, içeride çalışan personelin can ve mal güvenliği alışveriş merkezinin sorumluluğundadır. Günümüzdeki teknolojik yapılaşma AVM gibi karmaşık yapılarda yangın algılama gibi önem kazanan sistemlerde yapının iyi incelenip projenin profesyonel bir şekilde uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Firmamız AVM yangın algılama sistemlerinde edindiği tecrübeyle entegre yangın algılama sistemlerini mekanın tespitini yaptıktan sonra projelendirip uygulamaktadır.

Okul Yangın Algılama Sistemleri

Okullar da herhangi bir sebeple çıkabilecek olası bir yangın hem öğrencilerin ve öğretmenlerin hem de okulda bulunanların can güvenliği için yangın algılama sistemi kesinlikle zorunludur. Maksimum hassasiyetle okula yolladığımız çocuklarımızın can güvenliği okula kurulacak yangın algılama sistemiyle hiç istemediğimiz sonuçların yaşanmasını engelleyecektir. Okul yangın algılama sistemleri kurulumunda yetişmiş uzman kadromuz ile; öğretmenleriniz, öğrencileriniz ve okulunuz için en profesyonel çözümleri uygulamaktayız.

Hastane Yangın Algılama Sistemleri

Bu yerlerdeki insanların hareketlilik eksikliğine sahip olması ya da ihtimali seçilen sistemin yangın anında mümkün olan en erken yangın uyarı sistemine sahip olunmasını gerektirmektedir. Buna ek olarak duyma kaybı gibi çeşitli engellere sahip olabilecek insanlar için ve o esnada cerrahi operasyon geçiren hastalar ile ilgili aksaklıkları da minimize etmek için yangın algılama sistemlerinin yanlış alarmlara karşı dirençli olması yüksek önem arz etmektedir. Ayrıca hastanenin sahip olduğu cihaz ve ekipmanların yangından zarar görmesi çok büyük mali kayıplara yol açabilmektedir. Sağlık kuruluşları ve hastanelerde hizmet kalitesini artırmak, işletmenin can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile anahtar teslimi olarak projelendirdiğimiz yangın algılama sistemlerini bu konuda yetişmiş uzman ekibimizle birlikte uygulamasını yapıyoruz.

Havalimanı Yangın Algılama Sistemleri

Havalimanları, yüksek güvenlik seviyesi gerektiren ve aynı zamanda güvenlik sistemlerinin birbirleri ile entegre çalıştığı kritik tesislerdir. Havalimanı terminalleri dahilinde birbiriyle entegre çalışabilen yangın algılama sistemleri kurulması lazımdır. Günümüzde havaalanları üstlendiği roller gereği, önemli güvenlik zorlukları ile karşı karşıyadır. Bu nedenle havaalanlarının yangın algılama sistemleri gibi zorlu kriterlere uyması gerekmektedir. Yangından korunması gereken park alanları, terminaller, diğer yolcu tesisleri, apronlar, pistler, mağazalar, restoranlar gibi bir çok farklı alanlar vardır. Bu da çok zor bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir. MEKAN GÜVENLİK havalimanları için anahtar teslim yangın algılama sistemleri tesis etmekte, eğitimli teknik kadrosuyla birlikte sizlere en profesyonel sistemi kurmaktadır.

SANİYELERİN DEĞERİNİ BİLEN YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri, yangınla mücadelenin en önemli aşamasıdır. Yangın Algılama ve Erken Uyarı Sistemleri, yangının etkin bir şekilde kontrol altına alınması gereken ilk dakikalarında, tehlikenin algılanmasını sağlayıp, ilk müdahale aşamasını en kısa süreye çekerek, olası can ve mal kayıplarını engellemek amacı ile kurulan sistemlerdir.

Genel olarak erken uyarı sistemleri, yangının üç karakteristik özelliği olan duman, ısı ve alevden birini veya birkaçını algılayarak çalışırlar. Yangının duman, ısı ve alev özelliklerini algılamak için üretilmiş değişik dedektör tipleri mevcuttur. Ancak bunlar tek başlarına yeterli olmayabilir ve bir arada kullanılmaları gerekebilir. Bu sistemler için gerekli olan dedektör seçimlerinde, MEKAN GÜVENLİK Proje Ekibi her zaman siz değerli müşterilerimize yardım etmeye hazırdır.